Informasjon

Om tjenesten

NVE-konto er en felles innloggingstjeneste for offentlig tjenester og applikasjoner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for.

Du kan logge deg inn på disse NVE-tjenestene ved å bruke NVE-konto:

Varsom Regobs

Observasjoner, kart og varsler knyttet til snøskred, flom, jordskred og isforhold. www.regobs.no

Last ned fra Google Play Last ned fra App Store

Varsom Abonner

Få beskjed om nye landbaserte naturfarevarsler fra NVE og MET på epost eller SMS abonner.varsom.no

Sildre

NVEs portal for hydrologiske måledata. sildre.nve.no

Personvern

Du finner informasjon om NVEs behandling av personopplysninger i NVEs personvernserklæring. Nedenfor har vi samlet informasjon som gjelder NVE-tjenestene som benytter seg av NVE-konto som innloggingstjeneste (Regobs (web og app), Abonner, Skredregistrering og Sildre).

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. NVE er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med bruk av NVE-tjenestene nevnt over.

Du bestemmer over dine personopplysninger

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger. Opprettelse av NVE-konto er basert på samtykke. For at tjenestene skal fungere, trenger vi at du deler noen personopplysninger, som for eksempel e-postadresse, med oss. Ønsker du å motta driftsmeldinger, nyhetsbrev og brukerundersøkelser må du samtykke til dette. Oversikt over hvilke personopplysninger du har delt og samtykker du har gitt, finner du på NVE-konto siden din. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt.

Om bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Les om hvilke informasjonskapsler for NVE-konto her.

Samtykkebaserte informasjonskapsler håndteres individuelt i de ulike NVE-tjenestene.

Om innsamling av besøksdata

For noen av NVE-tjenestene innhenter besøksstatistikk ved bruk av Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Det vil spørres om samtykke for dette i de NVE-tjenestene det gjelder.

Personvernombud

NVE har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan NVE behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt. Har du spørsmål om personvern send epost til nve@nve.no Skriv «personvernombud» i emnefeltet.

Vilkår for bruk

NVE-konto er en tjeneste som leveres av NVE.

Om ansvar og data knyttet til NVE-tjenestene

Bruk varslene, datagrunnlaget og kartene i NVE-tjenestene på eget ansvar. Det kan forekomme feil og mangler.

Kartene for Fastlands-Norge leveres av Statens Kartverk, Geodata eller NVEs egne karttjenester, og kart fra resten av verden leveres av ESRI World topo og OpenTopoMap.

Gjenbruk av data

Data fra NVE-tjenestene er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 4.0 Norge (CC BY 4.0).

Når du bruker data, skal du referere til rettighetshaver så langt det lar seg gjøre. For eksempel: Et Regobs datasett skal vises med Regobs logo, etterfulgt av en tekst. Når det er Regobs enkeltdata hvor det er en bestemt kilde som brukes (for eksempel et bilde eller en observasjon) henvises det til den aktuelle observatøren. Varsom-logoer finnes på varsom.frontify.com. Når du bruker data, skal du så langt det lar seg gjøre lenke til de forskjellige NVE-tjenestene (Varsom Regobs, Varsom Abonner, Skredregistrering og Sildre).

Når du bidrar med data i NVE-tjenestene aksepterer du at disse kan gjenbrukes av andre gitt betingelsene for tjenestene (regobs.no og skredregistrering.no). Du som bruker, må sørge for å ha alle nødvendige rettigheter til bilder som lastes opp i NVE-tjenestene. Dette inkluderer opphavsrett og eventuelt samtykke fra avbildede personer. Det er ikke tillatt å legge inn bilder av artikler eller annet innhold som ligger bak en betalingsmur. NVE oppfordrer til at det i minst mulig grad brukes bilder der personer kan gjenkjennes. Når du publiserer bilder på observasjoner i Regobs aksepterer du at bildene kan gjenbrukes (lisensiert under NLOD)

Kommer du over observasjoner fra en av NVE-tjenestene med grove feil, ulovlig eller støtende innhold, så ta kontakt med NVE slik at vi kan gjøre noe med dette.

Informasjonskapsler

NVE-konto benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre din brukeropplevelse når du besøker nettsidene. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

NVE-konto benytter ikke informasjonskapslene til å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

NVE-tjenestene som benytter seg av innloggingstjenesten NVE-konto kan bruke Google Analytics. Hvis dette er tilfellet, kan man gi sitt samtykke for dette i de enkelte tjenestene.

Tilpass selv

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at NVE-konto ikke vil fungere optimalt.

nettvett.no forklarer hvordan du selv kan administrere informasjonskapsler.

Informasjonskapsler i bruk

I tabellen under lister vi opp hvilke informasjonskapsler NVE-konto bruker, hvilke data som lagres og hvorfor nettstedet trenger dem.

Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål om NVE-kontoen kan sendes til regobs@nve.no eller varsom-abonner@nve.no. Skriv “NVE-konto” i emnefeltet.

Har du spørsmål om personvern send epost til nve@nve.no. Skriv «personvernombud» i emnefeltet.

Telefon: 22 95 95 95

Andre henvendelser som gjelder NVE-tjenestene kan rettes til:

Varsom Regobs: regobs@nve.no

Varsom Abonner: varsom-abonner@nve.no

Skredregistrering.no: skrednett@nve.no

Sildre: hydrology@nve.no